Generelt

Spar penger med gjenbruk 

Det har de siste årene vært fokus på gjenbruk og å kjøpe mindre. Mye av fokuset så langt har vært på klær og sko, men nå er det også mulig å kjøpe brukte elektriske produkter. En nettside som heter Refurb.eu spesialiserer seg i å selge alt a forbruker elektronikk, men med den store forskjellen at det er brukt. Dette betyr ikke at det er dårligere kvalitet. Alt de selger er renovert og oppgradert. Dette betyr at man kan kjøpe de beste produktene til lavere priser. Her er det mye penger å spare samtidig som man hjelper miljøet.

Hva kjøper vi?

Salget at smarttelefoner spesielt har økt de siste årene. Ettersom produsentene oppgraderer produktene sine og lanserer nye produkter så kjøper vi nye telefoner. I tillegg til smarttelefoner er det nettbrett som selger mest og også her oppgraderes produktene ofte. Det er både farger, kvalitet og kamera som oppgraders, blant annet. Det at vi kjøper mer skyldes også delvis at produktene ikke varer like lenge som før. Det er ikke lenger slik at en TV varer i ti år eller lenger.

På verdenstoppen

På grunn av at nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder kjøp av elektronikk betyr dette at vi også ligger i verdenstoppen når det kommer til elektrisk og elektronisk avfall.  Mye av dette avfallet fra velstående land som Norge ender opp i land i Afrika som ønsker å gjenvinne deler av produktene. Problemet er at de ikke har fasilitetene til å kvitte seg med det de ikke trenger. I tillegg til at det blir fjell av skrap som ikke blir tatt hand om så er det en del giftstoffer i elektronikk som kan ha en negativ innvirkning på miljøet og dyrene i området.  Dette er de landene som har minst mulighet til å bruke penger og tid på miljøet. Det er for øyeblikket veldig uoversiktlig hvor mye av denne typen avfall som blir eksportert og hvor mye vi faktisk tar hand om hjemme. Det er viktig å regulere denne typen avfall med strengere regler for å forsikre at dette ikke blir et større problemen det allerede er.

Kjøp brukt i steden for nytt

Som så mange bransjer vil det også i elektronikkbransjen gjøre en stor forskjell om vi kjøper mer brukt og ikke alt nytt. Vi har begynt mer med dette når det kommer til klær og sko. Det må kanskje litt mer markedsføring til for å overbevise nordmenn flest om å kjøpe brukt elektronikk, men ettersom vi blir mer opptatt av miljøet vil nok også dette bli mer vanlig. Markedsføringen bør kanskje fokusere på at det å kjøpe brukt elektronikk ikke betyr at man får et dårligere produkt. Mye av grunnen til at vi kjøper nye smarttelefoner og nettbrett er at vi vil ha det nyeste og beste. Vi må bare forstå at dette ikke alltid betyr at vi må kjøpe nytt.

nb_NONorsk bokmål