Generelt

De fleste opplever trangere økonomiske tider en eller flere ganger i løpet av livet

De fleste opplever trangere økonomiske tider en eller flere ganger i løpet av livet. Årsakene kan være
alt fra plutselig arbeidsledighet, sykdom, større utgifter eller dårlige investeringer. Ofte kan det være
vanskelig å komme ut av situasjonen, og mange tyr til dyre smålån og kredittkort som midlertidige
løsninger. Flere smålån blir fort dyrt, og det kan derfor være lurt å se på muligheten for å samle
lånene. Ofte gir dette både bedre rente og mindre utgifter, men det er også mye lettere å forholde
seg til kun ett beløp og en bank.

Hvis du bestemmer deg for å refinansiere ett eller flere smålån er det lurt å hente inn tilbud fra flere
aktører. Renten du til slutt vil få på ditt lån er avhengig av mange faktorer og bankene tilbyr lån på
svært forskjellige vilkår. Benytt for eksempel http://refinansiering.no/ for å se hva dine lån i beste fall
kan koste deg. Det vil i de aller fleste tilfeller være store summer å spare på å samle alt på en plass. I
tilegg kan det være lurt å tenke godt igjennom hvor mye man ønsker å låne. Det er viktig at den
totale kostnaden blir en sum du klarer å håndtere fremover. Samtidig må du passe på at du ikke låner
for lite, slik at du om kort tid igjen må ta opp smålån og dermed er tilbake på dyre løsninger. Å bruke
litt tid på å regne seg frem til en korrekt sum før du søker refinansiering vil alltid være lurt.

Når refinansieringen er i orden, kan et husholdningsbusdjett hjelpe deg med å unngå økonomiske
problemer i fremtiden. Pass på å få med alle månedlige kostnader, men også kostnader som kun
forekommer noen ganger i året. ( Slik som lånekassen, lisensavgiften o.l) Ofte er det ikke de
månedlige utgiftene som gir oss hodebry, men de som «plutselig» kommer i tilegg. Pass derfor på å
ha en god pengebuffer på konto til større kostnader og uforutsette utgifter. Slik vil du også kunne
forhindre nødvendigheten av nye dyre smålån. Ved å lage ditt eget budsjett vil du også kunne
oppdage om det kommer for lite penger inn til husholdningen hver måned. Er dette tilfellet vil
husholdningen stadig trenge flere smålån for å overleve og det vil være gunstig å finne nye måter å få
inn flere penger på ved for eksempel å skaffe seg en ekstra jobb i helger og ferier.

nb_NONorsk bokmål