Generelt

Økt fortjeneste med utenlandsk hjelp

Skandinavene selv tror at de er verdens beste og mest produktive arbeidere, men sannheten er annerledes. Skal du etablere egen bedrift lønner det seg faktisk å ansette en utlending.

 

Relativt stabile regjeringer og høye skatter har vært en medvirkende årsak til at  Skandinavia er en suksesshistorie. For en utenforstående, eller en turist, fremstår Skandinavia som et rikt og vellykket samfunn, med eksepsjonelt høye nivåer på utdanning, helsevesen og sikkerhet.

Vil ikke jobbe

Mange skandinaver gidder ikke jobbe på grunn av den fantastiske velferdsstaten som tradisjonelt støtter folk fra vugge til grav. Hvis du blir syk, eller mister jobben, eller bare blir lei, er staten der for å hjelpe deg. Det er omtrent umulig å få skandinaver til å ta jobber med lav lønn.

 

For utenforstående virker skandinaver veldig frekke, men er samtidig veldig innelåste, og nesten autistiske. Dette har blitt lagt merke til på skandinaviske nettsider som vinkkaajaveikkaa.fi, som advarer arbeidere i Norden med at de må konsentrere seg om arbeidet dersom ikke mer åpne, og ikke fullt så kravstore utlendinger, skal ta jobbene fra dem.

Beskjedne nisser

Skandinaver tror at årsaken til deres popularitet først og fremst er kommer fra den spektakulær naturen, dernest at de er høyt kvalifiserte arbeidere. Undersøkelser viser merkelig nok at det er skandinavers beskjedne væremåte som fascinerer utlendingene mest.

 

Selvsagt er naturen flott, men den betyr altså ikke mest for utlendingene, som mer lar seg sjarmere av skandinavenes lave selvbilde og apatiske fremtoning. Denne homogene massen med skjeggete, resirkulerende nisser, er faktisk til å smile av.

 

Tenker man på skandinaver som en familie har nordmenn tradisjonelt vært fettere, mens svenskene har vært storebror og odelsgutt. Danskene har kledd rollen som de svarte fårene i familien, som gjerne tar seg en joint. Så har vi finnene som drikker bar vodka og løper fulle og nakne rundt i snøen etter å ha vært i badstua.

Norge og Danmark

I en rekke meningsmålinger det siste tiåret har Norge og Danmark sloss om å være det lykkeligste landet i verden. Paradoksalt nok har skandinaver et høyt nivå av alkoholforbruk, og de spiser mest godteri i verden. Dessuten spiser de mye svinekjøtt og har en økende trend med antidepressiva.

 

Selv etter at oljeprisen stupte kunne nordmenn le hele veien til banken fordi avkastningen fra oljefondet har oversteget oljeinntektene, som dessverre har hatt negativ innvirkning på den norske karakteren. Ser man på antall sykedager og feriedager er det nedslående.

 

Nordmenn jobber ikke lenger i fiskeforedlingsindustrien. Det gjør innvandrere fra Filippinene og Sverige. Går du på en restaurant i Oslo blir du garantert servert av svensker. Nordmenn vil helst jobbe i media eller noe annet morsomt.

Sverige

Nordmenn og dansker ser litt skjevt på svensker. Svenskene vendte ryggen til alle under andre verdenskrig. De var  nøytrale og likevel gjorde det veldig bra økonomisk ved å selge jernmalm og andre råvarer til nazistene. Tyske tog fikk lov til å krysse svensk territorium.

 

Nazistene invaderte Danmark og okkuperte Norge og svenskene utnyttet situasjonen. Da krigen avsluttet hadde svenskene en fantastisk start. På femti- og sekstitallet var de en av de raskest voksende økonomiene i verden.

 

Går du med planer om å etablere egen bedrift bør du derfor vurdere å ansette en som ikke har alle disse problemene, men som faktisk er fornøyd med å ha en jobb.

nb_NONorsk bokmål