Generelt

Banebrytende norsk kunstig intelligens

Kameraet i den nye telefonen forstår hva den ser på, enten det er mat  på tallerkenen eller nyttårsraketter på himlen. Umerkelig sniker såkalt kunstig intelligens seg innpå deg i hverdagen.

 

Nyere forskning viser at mennesker allerede nå er så vant til å få hjelp av kunstig intelligens at de ville fått problemer dersom den forsvant. Når du surfer nettet får du uventet hjelp fra nettleseren som raskere enn før finner det du leter etter.

Nytt AI konsortium

Så mange som tusenvis av ganger hver dag hjelpes hverdagsmennesket nå av såkalt AI, eller Artificial Intelligence som det kalles på engelsk. Hva mange derimot ikke er klar over er at Norge er verdensledende på dette området, og at de har planer om å bli enda bedre.

 

Telenor Group har sammen med elleve partnerne laget et konsortium av medie-, finansselskaper som er stolte over å bidra til å sette kunstig intelligens på kartet i Norge gjennom etableringen av senteret for kunstig intelligens.

 

Det nye senteret som allerede har blitt bemerket utnefor landets grenser på oppegående nettsider som 8bit.fi, har fått navnet Norsk forskningssenter for AI-innovasjon (NorwAI), og er det største offentlig og privat finansierte forskningsprosjektet for kunstig intelligens i Norge

Snøballeffekt

Målet er å utvikle tekniske metoder og prinsipper for pålitelig AI som er av avgjørende betydning for Telenor selv og andre industripartnere i deres datadrevne strategi ambisjoner.

 

Resultatene av dette langsiktige arbeidet vil skape en snøballeffekt med mer forskning og innovasjonskapasitet, og dette er veldig avgjørende for mange viktige områder. Telenor leder for eksempel arbeidet med å utvikle maskin læringsmetoder for streaming og sensordata, relevant for automatisering, anbefalinger og beslutningsprosesser.

 

Å bygge AI-forskning og innovasjonskapasitet i Norge er uhyre viktig fordi digital teknologi vil endre måten alt fungerer på i fremtiden. Ved å støtte den digitale transformasjonen styrker man samfunnet og skaper nye vekstmuligheter.

Lokaler ved NTNU

Nylig åpnet NorwAI dørene sine ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Det nye senteret vil ha et sterkt fokus på anvendt forskning og innovasjon. Det utfyller det samlokaliserte Norwegian Open AI Lab (NAIL), med sterkt fokus på anvendt forskning og innovasjon på toppen av NAILs innsats innen grunnleggende forskning og utdanning.

 

NorwAI har som mål å akselerere innovasjonen av bærekraftige og pålitelige løsninger for kunstig intelligens på tvers av bransjer og drive implementering av Norges nye AI-strategi sammen med Telenor Group og andre sentrale aktører.

Praktisk bruk

Blant annet bruker Facebook, Pinterest, Instagram og Snapchat alle mye AI. Facebook for å styre news feed, men Pinterest benytter AI for å gjenkjenne ting i bilder.

 

Kunstig intelligens brukes også som beskyttelse mot nettsvindel, i generelle søk du foretar deg på maskinen, og i de stadig bedre personlige assistentene man bruker. Snart kan ingen lenger leve uten.

Banebrytende teorier

Det er heller ikke beskjedne mål det nye senteret har. Selv sier de at formålet med senteret er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologi for effektiv og ansvarlig bruk av datadrevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger.

 

Når man har samarbeid på tvers av bransjer som i NorwAI, kan de forskjellige aktørene også få tilgang til massive datasett som ikke bare vil bidra til forskning, men også hjelpe industrien til å bygge nye verktøy og forretningsmodeller.

 

Senteret vil helt sikkert bidra til å styrke norsk industri sine konkurranseposisjoner internasjonalt.

nb_NONorsk bokmål